آرشیو اخبار آرشیو اخبار
خروجی خبرخوان خروجی خبرخوان اخبار
جستجو برای      
مقالات

نقش خانواده در رفتارهای غیر اجتماعی و ضداجتماعی
مهدی زارع بیدکی

امتیازدهی به این مقاله:


1391/04/21
نظرات شما (0)
خلاصه مقاله
در صد محدودی از بزهکاری جوانان و نوجوانان در هر جامعه ای قابل قبول است چراکه هنوز هیچ نظامی در دنیا پیاده نشده است که خالی از نقص باشد و کلیه نیازهای افراد آن جامعه را به گونه ای که هیچ محرومیتی برای کسی باقی نماند و هیچ بیراهه ای به جای راه برگزیده نشود اما اگر این درصد از حد معینی تجاوز کند ، نشانه بیماری جامعه است درست مثل چراغ قرمزی که در اتومبیل روبروی راننده روشن می شود و علامت آن است که روغن به موتور نمی رسد و کار دارد به خطر نزدیک می شود .
متن کامل مقاله
تعداد بازدید از این صفحه: 1423