آرشیو اخبار آرشیو اخبار
خروجی خبرخوان خروجی خبرخوان اخبار
جستجو برای      
مقالات

اقدامات تأمینی و تأثیر آن در حفظ حقوق معنوی مجرمین و زندانیان
سعید علیقلی زاده
یگان حفاظت زندان شهرستان طبس
امتیازدهی به این مقاله:


1391/04/04
نظرات شما (0)
خلاصه مقاله
بانیان مکتب تحققی معتقدند که جامعه برای حفظ و حراست خود در قبال بزهکاران بایستی از وقوع جرم یا بروز حالت خطرناک واکنش نشان داده و اقدام تأمینی بعمل آورد .موسسین مکتب نئوکلاسیک نظریه مذکور را مورد انتقاد قرار داده ،عقیده دارند که با اقدامات تأمینی ، جامعه برای دفاع اجتماعی بدون توجه به عنصر معنوی جرم و مسئولیت اخلاقی مجرم به پیشگیری فردی متوسل می گردد در صورتیکه مجازاتها طبق روش سنتی با توجه به مسئولیت معنوی و اخلاقی بزهکار برای ارعاب دیگران به نتیجه پیشگیری عمومی مورد اجراگذارده می شود .اقدامات تأمینی که پیشگیری فردی است باید از مجازاتها تفکیک و در بخش خاصی از قوانین کیفری پیش بینی گردد)
متن کامل مقاله
تعداد بازدید از این صفحه: 1522